Dažni klausimai

1. Kodėl keičiam sutartį?

2011 m. balandžio 01 d. įsigaliojo Vartojimo kredito įstatymas, todėl pasikeitė vartojimo kreditų teikimo sąlygos. Informuojame, jog iki 2011 m. balandžio 01 d. sudarytos sutartys galioja iki pilno atsiskaitymo pagal šias sutartis, nauji kreditai pagal jas - nebus suteikiami. Pageidaujant gauti kreditą turite susipažinti su Bendrosiomis vartojimo kredito sutarties sąlygomis ir sudaryti naują vartojimo kredito sutartį, jeigu jos sąlygos Jums priimtinos

2. Kokius asmens tapatybę patvirtinančius duomenis reikia pateikti, pildant registracijos formą www.skubuskreditas.lt sistemoje?

Pildant registracijos formą Jums reikia pateikti:
• Asmens kodą.
• Banką, kuriame yra Jūsų asmeninė sąskaita.
• Elektroninio pašto adresą, į kurį Kredito davėjas išsiųs laikiną slaptažodį.
• Mobilaus telefono numerį, į kurį gausite Kredito gavėjo ID.
• Deklaruotos gyvenamos vietos adresą.
• Gyvenamosios vietos adresą.
• Asmens tapatybės kortelės arba paso Nr.
• Darbovietės pavadinimą, adresą ir užimamas pareigas.

3. Kokius reikalavimus turi atitikti Kredito gavėjas?

Kredito gavėjas turi atitikti šias sąlygas:
• Lietuvos Respublikos pilietis.
• Dirbantis fizinis asmuo ir/ar turintis pastovias pajamas.
• Neturi pradelstų skolų.
• Turi tvarkingą mokėjimų istoriją.

4. Kokio dydžio kreditai suteikiami?

Maksimali suma, kuri gali būti suteikta Kredito gavėjui yra 500 Lt. Lojaliems klientams, gali būti suteikiamas iki 1000 lt kreditas.

5. Kas yra lojalus klientas?

Tai Klientas, kuris atitinka kredito gavėjo statusą ir turi šešis tvarkingai (pradelsimas ne ilgiau nei 5 dienos) padengtus kreditus www.skubuskreditas.lt sistemoje.

6. Kaip apsaugomas sutarties turinys?

Sutartis ir sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (Kredito sutarties 10 punktas) pasirašymo metu yra apsaugojami MD5 algoritmo technologija, t.y. unikalia ir nekeičiama simbolių (raidžių ir/arba skaitmenų seka), kuri patvirtina sutarties teksto apsaugą (dokumento tekstą paverčia unikalia simbolių seka, kuri tiksliai atitinka tvirtinamą tekstą, ir kurią pakeitus būtų pastebimas dokumento teksto pakeitimas). Užpildžius registracijos formą, antrame registracijos žingsnyje pateikiamas tekstas, kuriame MD5 kodu užkoduojamas sutarties sąlygų tekstas ir registracijos metu suvestas asmens kodas. Tuo būdu yra apsaugomos abiejų pasirašančiųjų šalių t.y. Kreditoriaus ir Kredito gavėjo teisės. Sutarties turinys negali būti pakeistas, nepakeitus Sutarties MD5 kodo.

7. Kada užskaitomi mokėjimai ir tikrinamos paraiškos kreditui gauti?

Mes dirbame:
I-V nuo 8 iki 17 val.

Apie paslaugų teikimo laiko pasikeitimą informuojame ne vėliau kaip prieš 3 (tris) dienas paskelbdami apie tai informaciją Tinklalapyje.

8. Kodėl reikia nurodyti sąskaitos numerį tarptautiniu IBAN formatu (t.y. LT000000000000000000)?

Atliekant mokėjimus iš AB SEB banko sąskaitos, būtina nurodyti sąskaitos numerį tarptautiniu IBAN formatu (t.y. LT000000000000000000), o ne kortelės numerį (t.y. 0000 0000 0000 0000). Atlikus registraciją nurodant kortelės numerį (t.y. 0000 0000 0000 0000), registracijos mokestis bus laikomas neteisingu, ir Jūs turėsite pakartoti registracijos ar Kredito sutarties bendrųjų sąlygų keitimo patvirtinimo veiksmus bei mokėjimą. Taip pat būtina nurodyti sąskaitos numerį tarptautiniu IBAN formatu (t.y. LT000000000000000000), atliekant bet kokius kitus mokėjimus iš AB SEB banko (grąžinant kreditą ar mokant kredito termino pratęsimo mokestį). Jeigu nenurodomas teisingas sąskaitos numeris IBAN formatu, neturime galimybės suteikti kredito, kadangi mokėjimai gali nepasiekti gavėjo.

9. Kaip perskaityti pagalbos bilietą?

Informaciją, kad į Jūsų pagalbos bilietą yra atsakyta, gausite elektroniniu paštu. Žinutėje bus nurodytas atsakymo ID. Tinklapyje www.skubuskreditas.lt pasirinkite skyrelį "Pagalba". Jeigu esate registruotas vartotojas - prisijunkite prie sistemos įvesdami prisijungimo ID bei slaptažodį. Jeigu esate neregistruotas vartotojas - įveskite savo elektroninio pašto (kuriuo gavote pagalbos bilieto ID) adresą. Susiraskite bilietą kurio ID gavote paštu ir perskaitykite atsakymą.